Hệ thống máy thử Helium HES-1000

  • Áp dụng cho bộ phận A/C, tụ điện, bức xạ và bộ phận lớn,….
  • Cài đặt hệ thống tìm kiếm khí He bên trong.

Quick Inqury

Please feel free to
contact us.

TEL:
+886-2-24566663

Address:
6F.,No.49,JYUNSIAN RD., CIDU DIST., KEELUNG, TAIWAN.
    Scroll to Top