FFM-100

  • Đơn vị nguồn thường nhỏ.
  • Chức năng theo dõi.
  • Kiểm tra nhạy.
  • Cài đặt liên tục.
  • Hệ thống này thiết kế dựa theo máy dò rò rỉ khí hiện tại có thể cài đặt cho khí rò rỉ qua đó có thể suy ra A và áp lực thỏa mãn.

Quick Inqury

Please feel free to
contact us.

TEL:
+886-2-24566663

Address:
6F.,No.49,JYUNSIAN RD., CIDU DIST., KEELUNG, TAIWAN.
    Scroll to Top