Loại FL-2700 | FL-3700 | FL-3800 | FL-2600 | FL-3600

Loại FL-2700 | FL-3700 | FL-3800 | FL-2600 | FL-3600

  • Làm việc tương tự như máy đo lượng khí rò rỉ.
  • Tự động, rất tốt trong giảm thời gian đo lường áp lực và bài trừ khỏi sử dụng A chủ.
  • Có 3 kiểu bao gồm phạm vi thể tích rộng từ 1ml~50l.

Quick Inqury

Please feel free to
contact us.

TEL:
+886-2-24566663

Address:
6F.,No.49,JYUNSIAN RD., CIDU DIST., KEELUNG, TAIWAN.
    Scroll to Top