Loại APU

  • Suy ra nguồn áp lực từ cảm ứng cài đặt bên trong.
  • Có thể điều chỉnh áp lực nguồn thông qua điện áp hay dòng điện đi qua.
  • Thời gian phản ứng từ 1~ 2 giây (Ngoại trừ APU kiểu 130 hoặc lớn hơn)
  • Những kiểu khác nhau có thể điều chỉnh thể tích nguồn lớn hay nhỏ.
  • Những kiểu khác nhau có thể áp dụng với áp lực khác nhau.

Quick Inqury

Please feel free to
contact us.

TEL:
+886-2-24566663

Address:
6F.,No.49,JYUNSIAN RD., CIDU DIST., KEELUNG, TAIWAN.
    Scroll to Top