Loại FU

  • Toàn bộ đơn vị nguồn.
  • Làm cho thử nguồn dễ dàng.
  • Nếu bạn sử dụng máy MI-170 của chúng tôi, toàn bộ cảm ứng áp lực, kiểm tra áp lực sẽ được hiển thị.

Quick Inqury

Please feel free to
contact us.

TEL:
+886-2-24566663

Address:
6F.,No.49,JYUNSIAN RD., CIDU DIST., KEELUNG, TAIWAN.
    Scroll to Top