Máy kiểm tra rò rỉ khí Helium

  • hes-1000

    Hệ thống máy thử Helium HES-1000

    • Áp dụng cho bộ phận A/C, tụ điện, bức xạ và bộ phận lớn,….
    • Cài đặt hệ thống tìm kiếm khí He bên trong.