Máy thử nguồn

 • FFM-100 

  FFM-100

  • Đơn vị nguồn thường nhỏ.
  • Chức năng theo dõi.
  • Kiểm tra nhạy.
  • Cài đặt liên tục.
  • Hệ thống này thiết kế dựa theo máy dò rò rỉ khí hiện tại có thể cài đặt cho khí rò rỉ qua đó có thể suy ra A và áp lực thỏa mãn.