Thiết bị kiểm soát khí linh hoạt

 • electro_pneumatic_regular 

  Loại APU

  • Suy ra nguồn áp lực từ cảm ứng cài đặt bên trong.
  • Có thể điều chỉnh áp lực nguồn thông qua điện áp hay dòng điện đi qua.
  • Thời gian phản ứng từ 1~ 2 giây (Ngoại trừ APU kiểu 130 hoặc lớn hơn)
  • Những kiểu khác nhau có thể điều chỉnh thể tích nguồn lớn hay nhỏ.
  • Những kiểu khác nhau có thể áp dụng với áp lực khác nhau.