Máy thử khí rò rỉ

 • fl-293 

  FL-273 | FL-284 | FL-293 | FL-294 Series

  • Máy kiểm tra rò rỉ rắn chắc.
  • Bộ dò an toàn, tiêu chuẩn hóa hệ thống tự động bỏ qua để bảo vệ.
  • Hệ thống thử khí rò rỉ tiên tiến.
  • Đơn giản và an toàn khi nâng cấp.
  • RS-232 có thể xuất ra kết quả thử, tài liệu áp lực khác.
  • Chức năng cài đặt nhóm.
 • fl-610 

  Loại FL-610

  • Máy thử rò rỉ nhỏ, chắc chắn.
  • Thời gian kiểm tra ngắn hơn.
  • Đo chính xác.
  • Nhỏ nhất.
  • Ít ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài.
  • Phù hợp với các dây chuyền làm việc phức tạp.
  • Chức năng duy trì rộng rãi.
 • fl-3700 

  Loại FL-2700 | FL-3700 | FL-3800 | FL-2600 | FL-3600

  • Làm việc tương tự như máy đo lượng khí rò rỉ.
  • Tự động, rất tốt trong giảm thời gian đo lường áp lực và bài trừ khỏi sử dụng A chủ.
  • Có 3 kiểu bao gồm phạm vi thể tích rộng từ 1ml~50l.
 • fl-611 

  Loại FL-611

  • Máy thử khí rò rỉ đa năng.
  • Thiết kế mỏng, chứa nhiều chức năng.
  • Chịu được nhiều loại áp lực khác nhau. Máy thử khí kiểu nhỏ nhất của chúng tôi kiểu FL-600 sẽ là bước tiếp theo trong tương lai của chúng tôi.