Thiết bị đo lưu lượng khí

 • fm-1061 

  Loại FM-1061

  • Máy đo nhiều nguồn khí.
  • Thiết kế mỏng chứa nhiều chức năng.
  • Kỹ thuật này phát triển theo máy kiểm tra rò rỉ khí nhưng áp dụng trên máy đo nguồn khí.
  • Là một bước tiến trên thị trường máy đo làm giảm thời gian đo lường hiệu quả đã thành hiện thực.
 • fu-series 

  Loại FU

  • Toàn bộ đơn vị nguồn.
  • Làm cho thử nguồn dễ dàng.
  • Nếu bạn sử dụng máy MI-170 của chúng tôi, toàn bộ cảm ứng áp lực, kiểm tra áp lực sẽ được hiển thị.